راجع به چه چیزی صحبت خواهیم کرد؟

مغازه دارید؟ کارگاه دارید؟ خط تولید دارید؟ شرکت خدماتی دارید؟ خب ما ازین به بعد اسم شما را "کسب و کارهای سنتی" می گذاریم. چرا که تا چندسال دیگر اگر به همین روش فروش فعلی ادامه دهید به "سنت ها" و زمان قدیم تبدیل خواهید شد. مخاطب این مقاله ما شما هستید. ما در این مقاله با زبانی ساده و کاملا با دلیل و منطق به شما می گوییم که چرا باید همین امروز از فرصت استفاده کرده و کسب و کار خود را آنلاین کنید و اگر تا چندسال آینده دست نجنبانید، درآمدتان نزولی خواهد شد و در نتیجه کسب و کارتان از بین خواهد رفت.

نسخه الکترونیکی (Pdf) در انتهای این مقاله قرار دارد.

همین امروز کسب و کار خود را آنلاین کنید

وقتی پای صحبت یکی از کسبه کفش فروش خیابان جمهوری نشستم تازه فهمیدم که فکر و ذهن این جماعت واقعا “سنتی” است. اینکه ما میگوییم “کسب و کار سنتی” بیراه نیست. کسب و کارهای سنتی به آن دسته از کسب و کارها می گویند که در زمان گذشته و فروش حضوری مانده اند و به هیچ صراطی هم مستقیم نمی شوند که ” آقا جان، دوره خرید و فروش حضوری داره تموم میشه!”

قشر بسیار زحمت کش که ما آنها را به نام “کار آزاد” می شناسیم حالا با حضور اینترنت و فضای مجازی، کسب و کارشان در معرض خطر است.